Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego

herb_powiat_brzezinski

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) Starosta Brzeziński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 listopada 2018r. wydana została decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Piotrków Trybunalski- miasto na prawach powiatu, na postawie decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 3/2017 znak: IMA.6740.136.2017 z dnia 12.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 264/8 o pow. 0,0080 ha, położonej w obrębie 41, w Piotrkowie Trybunalskim, w powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, objętej Księgą Wieczystą nr KW PT1P/000058226/7. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 07 grudnia 2018r. do dnia 21 grudnia 2018 r.