Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nowe metody terapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach

nowe_metody_terapii_ppp-1

Dzięki przychylności oraz wsparciu  finansowemu władz powiatu brzezińskiego nasza placówka wzbogaciła się o aparaturę do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback oraz metodą Warnkego.

Zajęcia  EEG Biofeedback są dedykowane dzieciom, u których stwierdzono:

– nadpobudliwość psychoruchową,
– zaburzenia koncentracji uwagi,
– zaburzenia uczenia się,
– specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,
– problemy w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– impulsywność i agresję oraz zaburzenia zachowania,
– zachowania buntownicze,
– potrzebę podwyższenia aktywności poznawczej i możliwości intelektualnych (np. przed egzaminami),
– problemy z emocjami