Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nauka zdalna – Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

122011799_3439756826072098_6158097418546310700_n

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

W związku z nowymi zasadami profilaktyki przeciw COVID-19 obowiązującymi od 17 października 2020 r., ogłoszonymi przez KPRM https://www.gov.pl/…/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw… dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach informuje, że od dnia 19 października 2020r wprowadza się w liceum nauczanie na odległość poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams, dziennika Librus zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z „ Procedurami realizacji kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiczną w Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach”. Uczniowie będą oceniani zgodnie ze zmodyfikowanym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym oraz z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. „Procedury realizacji kształcenia na odległość w czasie zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiczną” oraz zmodyfikowane zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty. Kontakt nauczyciela z rodzicem będzie możliwy poprzez dziennik Librus, pocztę mailową, aplikację MS Teams lub telefonicznie.

O postępach dziecka w nauce i uzyskanych przez niego ocenach rodzice będą informowani systematycznie poprzez dziennik Librus.

Konsultacje z nauczycielami będą odbywały się raz w miesiącu wg ustalonego na początku roku harmonogramu przez dziennik Librus, pocztę elektroniczną lub telefonicznie. O terminach konsultacji będziemy Państwa powiadamiać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft Teams. Aby skorzystać z platformy MS Teams niezbędny jest dostęp do Internetu, komputera z mikrofonem i kamerą lub tabletu lub smartfonu (telefonu). Proszę o umożliwienie uczniom dostępu do tych urządzeń, pozwoli to na prowadzenie zdalnego nauczania w aktualnie występujących warunkach zagrożenia epidemicznego. Proszę również na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku Librus.

Informacje dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA – WYTYCZNE DLA RODZICÓW:

1. Nauka w domu powinna odbywać się systematycznie, co zapobiega zniechęceniu i zmęczeniu dziecka.
2. Dokładne planowanie zajęć edukacyjnych na każdy dzień i dotrzymywanie terminów wykonywania prac umożliwią wygospodarowanie czasu na odpoczynek i inne aktywności pozaszkolne.
3. W urządzeniu, z którego dziecko będzie korzystać, powinien być zainstalowany program antywirusowy.
4. Rekomendujemy stosowanie programu antywirusowego, np. Avast (PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MUSI BYĆ ZAKTUALIZOWANY).
5. Na komputerze zalecane jest utworzenie osobnego profilu, jeśli z urządzenia korzysta więcej osób (w zależności od oprogramowania: start-ustawienia-konta/konta użytkowników, rodziny.
6. Wskazane, aby rodzic był administratorem (najważniejszym użytkownikiem), a dzieci posiadały swoje konta, założone przez rodziców.

7. Zalecane jest wyłączenie opcji zapamiętywania i podpowiadania haseł w przeglądarce internetowej.
8. Komputer powinien być wyposażony we wspieraną przez producenta wersję systemu operacyjnego.
9. W zależności od urządzenia i oprogramowania można niebezpieczne strony zablokować, np:https://chrome.google.com/webstore/detail/parental-control-adult- bl/peocghcbolghcodidjgkndgahnlaecfl?hl=pl w przeglądarce chrome  http://cenzor.pl/ – płatny,  https://beniamin.pl/ – płatny, rekomendowany przez ministerstwo edukacji.

PAMIĘTAJ: bez względu na oprogramowanie – rodzic powinien sprawdzać, w jaki sposób jego dziecko korzysta z internetu, nie jest to inwigilacja, ale normalny proces bezpiecznego wychowania w cyberprzestrzeni. Historię aktywności dziecka w internecie można sprawdzić, wchodząc do przeglądarki (zwykle po otwarciu należy użyć skrótu klawiszowego CTRL+H)

Rozmawiaj z dzieckiem o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Jako rodzic możesz wskazać przydatne programy i pożyteczne strony WWW, z których warto korzystać.

Pożyteczne strony dla starszych użytkowników: https://www.saferinternet.pl/

Dla rodziców i nauczycieli: https://sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/przydatne-linki

Należy przestrzegać zasad BHP podczas pracy z komputerem:

– odpowiednie oświetlenie,
– wentylacja pomieszczenia,
– biurko i krzesło dostosowane do użytkownika (odpowiednia wysokość, odległość od ekranu, odpowiednia pozycja siedząca)
– robienie przerw podczas pracy
– dbanie o czystość biurka
– dbanie o czystość klawiszy, myszek i innych często używanych urządzeń. Mycie rąk po pracy z urządzeniem KAŻDORAZOWO!

Uświadomienie dziecku, że w każdej trudnej sytuacji może skontaktować się z nauczycielem.

Przesyłam również link do instrukcji instalacji, konfiguracji i pracy z aplikacją MS TEAMS. http://lobrzeziny.pl/zdalnie

Jeśli mają państwo jakieś pytania techniczne szkolny informatyk postara się w miarę możliwości zdalnie pomóc. Można się z nim kontaktować: w.wyka@lobrzeziny.pl.