Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„Nasz Powiat” – 3 LATA DZIAŁALNOŚCI

logo_u3w5

Mijają trzy lata od powstania Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego  „Nasz Powiat”. Inicjatorem i pomysłodawcą  Stowarzyszenia  był Starosta Edmund Kotecki, a członkami/założycielami – uczestnicy pierwszego zebrania, które odbyło się 28 listopada 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. 
Członkowie wybrali Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes –  Jolanta Wojciechowska
Wiceprezes – Krzysztof Czułno
Sekretarz –  Ewa Kalińska
Skarbnik –  Mariusz Guzicki
Członek  Zarządu – Alina Walaszczyk

Celem powołanego Stowarzyszenia było m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności lokalnej oraz popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.

Od października 2012 r. w ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego, który liczy 134 słuchaczy. Zainteresowani uczestnictwem w zajęciach UTW zobowiązani są do złożenia deklaracji uczestnictwa oraz wniesienia  ustalonej  opłaty (30 zł na rok akademicki).  Na organizowane  zajęcia i spotkania  regularnie uczęszcza ok. 70 osób.
Cele stowarzyszenia były realizowane przez następujące formy działalności:

  1. Na  podstawie analizy ankiet zaplanowano  plan  wykładów  i rodzaje zajęć. W okresie 3 lat odbywały się średnio 2 spotkania w miesiącu. Ogółem odbyły się 43 spotkania: w 2012 r. – 9 spotkań, w 2013 r. – 20 wykładów, w 2014 r. – 13 spotkań. Tematyka była bardzo różnorodna: od geografii, poprzez zdrowie, prawo, problemy lokalne czy krajowe. W spotkaniach uczestniczyło 30 – 80 osób.
  2. Wyjazdy do kina/teatru  odbywały się co najmniej raz w miesiącu. Łącznie zorganizowano 17 wyjazdów, w tym 3 do kina a pozostałe  w większości do Teatru Muzycznego w Łodzi na koncerty, spektakle teatralne, Uczestniczyło w nich  każdorazowo 20 – 50 osób,
  3. Organizację zajęć: nauki języka angielskiego (grupa liczy 15 osób), rekreacyjno-usprawniających (grupa liczy 16 osób), obsługi komputera (trwały do czerwca 2014 r.), aerobiku na basenie (grupa liczy 15 osób),  zajęcia kulinarne. Udział w zajęciach był bezpłatny wówczas, gdy Stowarzyszenie realizowało projekty. Obecnie  uczestnicy częściowe ponoszą koszty uczestnictwa w zajęciach  (opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby osób w grupie).  Zajęcia kończą  się w czerwcu każdego roku w związku z przerwą wakacyjną, a wznawiane  są po wakacjach tj.  w październiku.
  4. Zarząd Stowarzyszenia napisał i złożył do różnych instytucji 14 ofert realizacji zadań publicznych, z czego zrealizowano 7 projektów, w tym 2 z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W 2015 r. Stowarzyszenie wzięło udział w II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Osób Starszych  na lata 2014 – 2020 ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Złożyliśmy projekt pt. ”AKTYWNI  60+”. Wartość projektu: 53918 zł /wartość dotacji  48418 zł/. Okres  realizacji od kwietnia do grudnia 2015 roku. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
Złożyliśmy także (wspólnie z DPS w Brzezinach) ofertę do RCPS  na realizację zadania dla osób niepełnosprawnych „RAZEM PO ZDROWIE’’, którego  realizacja przewidziana jest w okresie czerwiec – wrzesień 2015 r.

Niestety, nie wszystkie składane oferty uzyskują pozytywną ocenę pozwalającą na  zakwalifikowywanie  ich  do realizacji, istotną  barierą  jest często konieczność  posiadania finansowego wkładu własnego.

Realizacja  wielu projektów możliwa była dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy wolontariuszy, którymi byli członkowie Stowarzyszenia, a także uczniów i nauczycieli ZSP w Brzezinach. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Jadwigi Okrasy, która nieodpłatnie zajmuje się szeroko pojętą księgowością Stowarzyszenia. Dziękujemy także Pani Katarzynie Kaweckiej, która wolontarystycznie prowadzi i aktualizuje stronę internetową Stowarzyszenia.                                   
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada żadnych środków trwałych – całość prac związanych z jego działalnością  jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków.

Zarząd pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu, nie pobiera z tego tytułu  wynagrodzenia.
W ramach promocji Stowarzyszenie wykupiło domenę www.naszpowiat.eu.

Zainteresowanych  działalnością  Stowarzyszenia oraz UTW zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdują się informacje, zdjęcia, prezentacje, ogłoszenia i różne ciekawostki.
Zapraszam także na spotkania, które jako prezes pełnię w ramach dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,  ul. Konstytucji 3 Maja 5.

                                 Prezes Stowarzyszenia
                                    Jolanta Wojciechowska