Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LX Sesja Rady Powiatu

herb_powiat_brzezinski

27 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16A, odbędzie się LX Sesja Rady Powiatu w Brzezinach. W porządku obrad m.in.: informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za  2017 r., sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2017 r.”, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. oraz Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z. o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.

Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Krasiński