Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LPI w Brzezinach

lpi_-_plakat

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach w dniu 24 września 2015r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach (ul. Sienkiewicza 16A) organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn.:
* „Aktualne konkursy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
* „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Spotkania informacyjne dotyczyć będą naborów wniosków dla Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne oraz Poddziałania V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program spotkania przewiduje m.in.: informacje o naborach i regulamin wniosków o dofinansowanie, opis dokumentacji konkursowej. Specjalista ds. Funduszy Europejskich przekaże informacje dotyczące wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie. Po spotkaniach przewidziane są także konsultacje indywidualne.

Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zwracam się także z prośbą o zamieszczenie informacji o spotkaniach na stronie internetowej Państwa Urzędu. W załączeniu przesyłam: plakat, formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania. Zgłoszenia nadsyłać można na adres e-mail:  LPIBrzeziny@lodzkie.pl do dnia 23 września 2015 r. do godz. 12:00.