Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LIX Sesja Rady Powiatu

img_6941

Sesja w znaczący sposób poświęcona była bezpieczeństwu, w tym m.in. bezpieczeństwu na drogach w powiecie brzezińskim. W związku z tym na zaproszenie Starosty Brzezińskiego w Sesji uczestniczyli: Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi- Włodzimierz Maciejewski oraz 3 – osobowa delegacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi. Najpierw omówiono bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich nr: 708, 704, 715 oraz 705. Dyrektor Maciejewski wskazał możliwość priorytetowego wykonania brakujących chodników przy drogach wojewódzkich jako wspólne zadanie z samorządami gminnymi. Najbardziej zaskakującą i niepokojącą dla radnych powiatowych informacją była ta, że w związku z brakiem zainteresowania Miasta Brzeziny budową obwodnicy Brzezin, nie uwzględnia jej się w planach. W związku z tragicznymi wypadkami na drodze krajowej nr. 72 i podjętym w tej sprawie Apelem przez Radę Powiatu w Brzezinach z przedstawicielami GDDKiA omówiono planowane w najbliższym czasie niezbędne działania w zakresie poprawy widoczności i bezpieczeństwa pieszych w m. Brzeziny. Omówiono także, konieczność wykonania lewoskrętu na Wągry w miejscowości Rogów PGR. Ponadto  Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny  Jan Piwowar omówił możliwości wykonania połączenia dróg 708 i 704 Tadzin – Szymaniszki jako drogi pożarowej.