Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

LI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach

2017_10_017

Informuję, że w dniu 17 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 odbędzie się LI sesja IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach. Tematem sesji będzie m.in. informacja o funkcjonowaniu transportu zbiorowego w Powiecie Brzezińskim, informacja nt. działań promocyjnych Powiatu Brzezińskiego w okresie październik 2016 – sierpień 2017, informacja nt. funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Brzezinach w ogólnopolskiej sieci szpitali oraz przyjęcie analizy przedrealizacyjnej przygotowanej przez firmę Curulis dotyczącej modernizacji energetycznej PCZ w Brzezinach sp. z o.o. i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania pn: „Modernizacja energetyczna Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”.

Ponadto projekty uchwał tj.: w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r. oraz w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński