Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs plastyczny: „Zapach Francji” – dla szkół gimnazjalnych

francja

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:
ZAPACHY FRANCJI

I. Organizatorzy konkursu:
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
– nauczyciel języka francuskiego Dorota Wochna

II. Patronat konkursu:
Stowarzyszenie „Łódzkie bardziej francuskie”

III. Cele konkursu:
– motywowanie do poznawania kultury i cywilizacji Francji
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
– inspirowanie do pracy twórczej

IV. Uczestnicy konkursu:
– uczniowie gimnazjów

V. Warunki uczestnictwa:
– technika prac dowolna ( rysunek, akwarela, wydzieranka, grafika, collage, technika mieszana itp. )
– format prac A3
– makiety nie będą oceniane
– praca powinna ilustrować różnorodność i bogactwo kulturowe oraz cywilizacyjne Francji, a hasło konkursu – ZAPACHY FRANCJI – należy rozumieć zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym.
– opis prac na odwrocie:
imię i nazwisko autora;
nazwa szkoły / placówki, adres, telefon
imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę
adres e-mail szkoły / placówki
– nie będą przyjmowane prace zbiorowe
– prace przechodzą na własność organizatora

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac:
4 marca 2016 roku ( w przypadku wysłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego )
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
ul. Okrzei 1
95-060 Brzeziny
Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
Kontakt telefoniczny: 46 874 28 27 lub 506 751 790
Kontakt e- mailowy: dwochna@gmail.com

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
– o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa
– prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane
– werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie
– zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród
– wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych współpracy organizatora z Francją w dniu rozdania nagród
– na zwycięzców czekają nagrody związane z tematyką konkursu ( książki, gadżety )
– najlepsze prace będą wystawione w siedzibie organizatora – LO w Brzezinach
– rozstrzygnięcie konkursu przewidywane na przełomie marca i kwietnia 2016 roku.