Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs ofert

indeks

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239,
z późn. zm.)

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Rodzaj zadania

Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31  grudnia 2017r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:

  1. 1.      w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
  2. 2.      w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach co najmniej 16 – 20,
  3. 3.      w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach  co najmniej 9 – 13,
  4. 4.      w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
  5. 5.      w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach  9 – 13.