Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego

information-g2c0fbd7b4_640

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce konkursy/konsultacje społeczne