Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego

informacja

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

więcej na Biuletynie Informacji Publicznej