Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs EKO MODEL – Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

2017_08_01_konkur_eko_model_bos

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Uczestnikami konkursu modelarskiego mogą być pojedyncze osoby pełnoletnie i małoletnie oraz zorganizowane grupy osób (uczniowie szkół wszystkich szczebli, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej), które zgłoszą do 30 września 2017 roku chęć udziału w konkursie na podstawie prawidłowo wypełnionego i dostarczonego organizatorowi formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie http://ekomodel.fundacjabos.pl.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu. W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji.

Chodzi o modele, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną.

Prace winny być nie mniejsze niż 50 cm x 50 cm i nie większe niż 100 cm x 50 cm.

Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu. Liczymy na to, że zgłaszane modele będą wykonane z dużą starannością.

Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć.

UDANEJ ZABAWY! Powiat Brzeziański POLECA!