Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komunikat

powiatowy_rzecznik_konsumentow

Niniejszym zawiadamiam konsumentów powiatu brzezińskiego, że pan Michał Wałachowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim spowodował wszczęcie postępowania dotyczącego zwrotu tak zwanych opłat likwidacyjnych (opłat za wykup) pobranych przez Generali od konsumentów w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W związku z tym zachęcam Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania grupowego, które można znaleźć na stronach: www.pz.lwb.com.pl lub www.lwb.com.pl. celem ewentualnego przystąpienie do pozwu zbiorowego przeciwko GENERALI Życie TU S.A  Ostateczny termin na przystąpienie do postępowania zbiorowego przeciwko GENERALI upływa w dniu 30 lipca 2015 r.

Zbigniew Bączyński – powiatowy rzecznik konsumentów