Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komunikat – nowy nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach.

pexels-kelly-2928232

Komunikat – nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach.

W związku z pojęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  – Starosta Brzeziński ogłasza  nabór wniosków dotyczących udzielenia dotacji. Wnioski będą przyjmowane w terminie 1-8 sierpnia 2023r.

Wnioski należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022r. pozz 896 z późn. zm.) O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.