Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach za nami….

290252473_997211794324194_5730080058489717361_n

Kolejny rok szkolny  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach  za nami….

Tradycyjnie 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Brzezinach uroczyście zakończono rok szkolny 2021/2022. Wśród uczestników byli uczniowie szkoły, Starosta Brzeziński Renata Kobiera, oraz gospodarze uroczystości – dyrektor szkoły Mariusz Nyk wraz wicedyrektorem Iwoną Dudką, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi. Tytułem wstępu dyrektor szkoły przypominał jak trudny był to rok szkolny w kontekście form nauczania zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Znacznym wsparciem dla pokonania tych barier było ciągle monitowanie procesu kształcenia przez organ prowadzacy (szkolenia doskonalące warsztat metodyczny i metodologiczne) oraz Kuratorium Oświaty. W szczególnie trudnej sytuacji byli uczniowie pierwszych i maturalnych klas, mimo to wysiłek się opłacał. Znaczna część uczniów zakończyła rok szkolny z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami osiągając wyznaczone cele.

W dalszej części głos zabrała Pani Starosta wskazując, że edukacja jest oczkiem wgłowie organu prowadzącego, bowiem m.in. od jakości uzyskanych kwalifikacji, poziomu wykształcenia zależy dalszych rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pani Starosta wskazała również, że źródłem ewolucji placówki są zarówno uczniowie, nauczyciele jak również pracownicy niedydaktyczni. Każdy z nich swoją pracą powoduje, że postrzeganie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach z dnia na dzień poprawia się i pozwala sądzić, że efekty funkcjonowania placówki determinują jakość kapitału ludzkiego nie tylko w obrębie powiatu brzezińskiego, ale również w powiatach ościennych.

Kolejno uczniowie klasy I technikum reklamy oraz klasy I technikum żywienia, pod kuratelą Pani Ireny Gralewskiej – Jagiełło – nauczyciela fizyki i matematyki, przedstawili codzienne życie szkoły w sposób humorystyczny. Przygotowane przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Ostatnim akcentem zakończenia roku to wręczenie nagród Starosty Brzezińskiego za najlepsze wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, angażowanie się w życie szkoły oraz udział w licznych konkursach, olimpiadach i reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali Krzysztof Urbański z klasy III LO – średnia 5,10 oraz Marta Barańczyk – średnia 5,45. Gratulujemy !!!

[mg_picker:1878]