Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KOLEJNY ETAP PRAC ZWIĄZANYCH Z OCZYSZCZANIEM ZBIORNIKA WODNEGO W ROGOWIE I RZEKI MROGA

logo_powiatu

W dniu 7 lipca 2020 roku  w Starostwie Powiatowym w Brzezinach odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, związane z zanieczyszczeniem substancją ropopochodną zbiornika wodnego oraz przyległego terenu w miejscowości Rogów. Sytuacja spowodowana była próbą kradzieży paliwa z rurociągu, należącego do firmy PERN. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, inspekcji, zaangażowanych służb, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli firmy PERN dokonano oceny sytuacji i przedstawiono dalsze przedsięwzięcia do realizacji w celu zminimalizowania zagrożeń. Na obecnym etapie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażacy Zakładowej Straży Pożarnej firmy PERN skoncentrowali swoje działania na akwenie wodnym. We wszystkich kluczowych punktach na zbiorniku w Rogowie oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno zostały rozstawione zapory. Ich zadaniem jest zablokowanie dalszego rozprzestrzeniania się substancji ropopochodnej. Stan jakości okolicznych wód podlega ciągłemu monitoringowi. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają próby z wody i gleby w celu ustalenia, czy sytuacja nie zagraża mieszkańcom oraz przyrodzie. Aktualnie wszelkie badania wody na rzece Mroga wykazują parametry bezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu, jak też zwierząt. Przeprowadzona została także kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, która nie wykazała zagrożenia dla zwierząt oraz ryb. Na terenie torfowiska w okolicy zbiornika wodnego, pracuje specjalistyczna firma, której zadaniem jest oczyszczenie terenu z produktu ropopochodnego, który wydostał się z rurociągu podczas próby kradzieży. Zabezpieczenie zbiornika  wodnego przed wydostawaniem się substancji z terenu torfowiska, ale także systematyczne usuwanie jej z samego torfowiska jest w chwili obecnej priorytetem. Firma PERN zapewniła wszelkie możliwe siły i środki do maksymalnego zminimalizowania zagrożenia. Władze Powiatu Brzezińskiego na bieżąco współpracują ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w realizację zadania. Miejsce prowadzonych prac zostało objęte zakazem wstępu.