Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kobieta w biznesie

kobieta_w_biznesie

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Kobieta w biznesie”, którego celem jest zwiększenie w latach 2016-2019 aktywności zawodowej 60 z 75 kobiet powyżej 29 roku życia z woj. łódzkiego poprzez stworzenie dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania firm na rynku przez okres co najmniej 12 m-cy.
Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):

  • pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo),
  • zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
  • zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.

Uwaga: Uczestniczką projektu nie może być osoba, która otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków publicznych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa),
  • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
  • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

W rezultacie 75 uczestniczek projektu nabędzie lub pogłębi kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, a spośród nich 60 kobiet otrzyma wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej.

REKRUTACJA DO 2 SIERPNIA 2016 r.
Wszystkie niezbędne informacje na larr.pl