Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

IX edycja konkursu geograficznego pod nazwą „Z plecakiem przez Świat”

IX edycja konkursu geograficznego pod nazwą „Z plecakiem przez Świat”

Konkursy w „Iwaszkiewiczu”

Czas pandemii już za nami.  Wreszcie możemy się spotkać twarzą w twarz, razem  uczyć się, bawić i rywalizować  na różnych polach. Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  zaprasza  uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich z Powiatu Brzezińskiego i okolic do udziału w konkursach organizowanych pod  Patronatem Starosty Brzezińskiego.  29 marca 2022 r. odbyła się IX  edycja konkursu geograficznego pod nazwą „Z plecakiem przez Świat”. Konkurs poprzedziła prelekcja na temat  Chorwacji  oraz prezentacja  mapy fizycznej i politycznej Europy, co pomogło uczestnikom usystematyzować wiedzę i dodało odwagi przy wypełnianiu arkuszy konkursowych.  Zwycięzcom nagrody wręczył Wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz.  Natomiast w dniu 21 kwietnia  2022 r. odbyła się VII edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Celem Konkursu było zapoznanie uczniów z zasadami wyborów oraz funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.  W arkuszu konkursowym nie zabrakło pytań o najważniejsze zadania realizowane przez lokalne władze JST. Uczestnicy po sprawdzeniu swojej wiedzy z pewnością bardziej świadomie będą uczestniczyć w życiu społecznym. Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński wręczyła zwycięzcą  nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.