Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informacja Zarządu Powiatu w Brzezinach

informacja

Informacja o uznaniu celowości  realizacji zadania publicznego określonego w ofercie złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach uznaje  celowość realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości” i zleca jego realizację, zgodnie ze złożoną ofertą, Klubowi Sportowemu „Hokej-Start-Brzeziny” z siedzibą w Brzezinach w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych).