Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informacja Zarządu Powiatu w Brzezinach

logo_powiatu

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu w Brzezinach,    informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości  –    pomieszczenia  garażowe usytuowane  w  budynku   zlokalizowanym   na  działce    nr 2425/2   położonej Brzezinach, przy ul.  M. C. Skłodowskiej 6    stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego przeznaczone  do oddania w najem w trybie  bezprzetargowym. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  na okres trzech tygodni.