Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informacja w związku z potwierdzeniem ognisk ptasiej grypy

logo_powiatu

W związku z wykryciem ogniska  choroby  zakaźnej  zwierząt  podlegającej obowiązkowi  zwalczania,  tj.  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  (HPAI)  w powiecie  łowickim w miejscowości Skaratki w gminie Domaniewice oraz w powiecie łódzkim wschodnim w miejscowości Regny w gminie Koluszki. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 6/2020 oraz Rozporządzeniem Nr 7/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach. Informuje, iż na terenie powiatu brzezińskiego zostały wyznaczone strefy zagrożenia niezwłocznie oznakowane przez zarządcę dróg powiatowych wymaganymi tablicami. Jednocześnie nadmieniamy, iż służby odpowiedzialne na bieżąco monitorują zaistniałą sytuację.