Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Informacja

informacja

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej pn. „Zorganizowanie pobytu na terenie powiatu brzezińskiego dla delegacji międzynarodowych w ramach Światowych Dni Młodzieży w programie Busola wartości – Uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat w Brzezinach,  przyjęto zadanie do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące).