Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

III Spartakiada „7” Powiatów

img_4950

W dniach od 28 maja do 31 maja gościliśmy na terenie powiatu brzezińskiego młodzież z innych powiatów, uczestników Spartakiady „7”Powiatów, projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego ,,Nasz Powiat”. Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński oficjalnie powitała delegacje i uroczyście otworzyła III Spartakiadę „7” powiatów Brzeziny 2019 na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie, gdzie odbywały się turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego. Bieg przełajowy odbył się na urozmaiconym pod względem rzeźby terenie leśnym w miejscowościach Rochna – Lisowice. Ogółem w Spartakiadzie „7” powiatów wzięło udział ponad 100 uczestników oraz licznie zgromadzeni kibice sportowi. Idea rywalizacji sportowej opartej na przestrzeganiu zasad fair-play była wsparta aktywnym wypoczynkiem. Młodzi ludzie wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę zabytkową kolejką wąskotorową kursującą na trasie Rogów-Jeżów oraz zwiedzili słynne w całym kraju Arboretum w Rogowie. Zwiedzili strzelnicę STONE RANGE zlokalizaną w miejscowości Kamień w gminie Dmosin. Mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie pod okiem instruktora. Odbyło się także ognisko integracyjne na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Rogowie oraz dyskoteka. Delegacje powiatów wzięły udział w Święcie Powiatu Brzezińskiego w piątek 31 maja, podczas którego wszystkim biorącym udział w zawodach wręczono medale za uczestnictwo w Spartakiadzie oraz udekorowano zwycięzców. Po dekoracji i podsumowaniu przedsięwzięcia przez p. Renatę Kobierę Starostę Brzezińskiego goście rozjechali się do domów. Realizacja tego zadania miała na celu aktywne spędzanie wolnego czasu oraz wypoczynek na świeżym powietrzu, uczciwe współzawodnictwo sportowe między rówieśnikami oraz integrację młodych ludzi z różnych regionów i różnych środowisk. Odbiorcami zadania byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z czterech powiatów. Głównym celem realizowanego zadania jest propagowanie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym. Realizowane zadanie pozwoliło m.in. rozbudzać wśród młodzieży pasje sportowe, integrować młodzież z różnych regionów Polski, było okazją do promocji województwa łódzkiego i jego ciekawych walorów turystycznych. Nasi goście, jak wynika z przeprowadzonych rozmów z młodzieżą i z opiekunami, zabrali ze sobą piękne wspomnienia z miejsc, które odwiedzili. Dziękowali za miłe przyjęcie, za przygotowany ciekawy i atrakcyjny program pobytu. Taka forma przekazywania informacji jest najlepszą promocją powiatu. W wyniku losowania organizatorem kolejnej Spartakiady będzie Powiat Gołdapski. Składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przebiegu III Spartakiady „7” powiatów panu Mariuszowi Guzickiemu Wójtowi Gminy Jeżów, panu Danielowi Koładzie Wójtowi Gminy Rogów, pani Sylwii Kotowskiej Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie, pani Joannie Kierner Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżowie. Podziękowanie kieruję również do grupy tanecznej JAZZ FOLK DANCE z Jeżowa, uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jeżowie. Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu III Spartakiada „7” powiatów przebiegła w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziła duże zainteresowanie. Serdecznie dziękuję wszystkim delegacjom samorządowym, uczniom oraz licznie zgromadzonym gościom – Renata Kobiera Starosta Brzeziński.

Laureatami w poszczególnych konkurencjach zostali:

Tenis stołowy dziewcząt:
I miejsce- Alicja Kulinek – Powiat Węgorzewski
II miejsce- Wiktoria Deberno- Powiat Łobeski
III miejsce- Patrycja Ulewicz- Powiat Gołdapski
IV miejsce- Angelika Polit- Powiat Brzeziński

Tenis stołowy chłopców:
I- Jakub Perlański- Powiat Brzeziński
II- Sebastian Kozakiewicz- Powiat Węgorzewski
III- Dominik Waleski- Powiat Brzeziński
IV- Łukasz Zieliński- Powiat Łobeski
V- Kacper Bruzgiewicz- Powiat Gołdapski

Piłka Siatkowa dziewcząt:
I- Powiat Węgorzewski
II- Powiat Gołdapski
III- Powiat Brzeziński
IV- Powiat Łobeski

Piłka siatkowa chłopców:
I- Powiat Gołdapski
II- Powiat Łobeski
III- Powiat Węgorzewski
IV – Powiat Brzeziński (I)
V- Powiat Brzeziński (II)

Najlepsza siatkarka turnieju: Katarzyna Traczyk- Powiat Węgorzewski

Najlepszy siatkarz turnieju: Adam Rakowski- Powiat Gołdapski

Drużynowe Biegi Przełajowe:
I- Powiat Brzeziński
II- Powiat Gołdapski
III- Powiat Łobeski
IV – Powiat Węgorzewski

Koordynatorem ds. organizacji zawodów sportowych podczas III Spartakiady „7” powiatów był Witold Sikorski. Projekt jest współfinansowany z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim, ponadregionalnym realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE TUTAJ