Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fachowcy – projekt skierowany do mieszkańców woj. łódzkiego

header

Łódzka Fundacja RAZEM zaprasza osoby z woj. łódzkiego w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „FACHOWCY”.

Projekt jest skierowany do mieszkańców woj. łódzkiego spełniających łącznie następujące kryteria:
1. wiek od 15 do 29 lat
2. osoby, które nie uczą się w systemie dziennym (mogą być słuchaczami szkół i studiów w systemie zaocznym i wieczorowym)
3. osoby niepracujące
4. osoby, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych

W ramach projektu każdy uczestnik bierze udział we wszystkich n/w formach wsparcia:
1. Warsztaty z psychologiem (5 dni)
2. Poradnictwo zawodowe (9 h)
3. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (8 dni)
4. Praktyczne szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami uczestników w zakładach pracy pod kierunkiem pracodawców (2 miesiące)
5. Staże (3 miesiące)
W trakcie szkoleń (zad. 4) i staży (zad. 5) uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe/ stażowe

REKRUTACJA
Zgłoszenia chęci udziału w projekcie zawierające: imię, nazwisko, wiek, adres mailowy i telefon prosimy kierować na adres:
agnieszka@fundacjarazem.org.pl, tel. 694711467
lub osobiście:
Fundacja RAZEM
ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2
90-606 Łódź