Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019

W dniach 16-17 września w hotelu Vienna House Andel`s Łódź po raz dwunasty odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci – profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszam też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa. Chcemy, aby Forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Jednocześnie zależy nam aby organizowane wydarzenie inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu.