Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej

tarcza-antykryzysowa-2

Dotacja do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej

Nabór wniosków:

Na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach ogłasza w dniach od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji:

– Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

– Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 września 2020 r.  (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*

– Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Składanie wniosków o dotację:

– Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl w terminie od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

– Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.

– Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

*Tabela – wykaz branż (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007) dostępna TUTAJ

Pomoc publiczna:

Wartość dotacji będzie stanowić pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)

Kontakt:

tel. 46 874 25 23
e-mail: sekretariat@pup-brzeziny.pl