Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych”.

Dziś Powiat Brzeziński otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych”. Symboliczny czek opiewający na kwotę 1 081 702,08 zł wręczyli Władzom Powiatu Brzezińskiego oraz Pani Annie Sokołowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach Pan Waldemar Buda – Wiceminister Rozwoju i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Adamczyk Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie wyniesie 95 % kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków EFRR oraz z budżetu państwa. Projekt przewiduje budowę dwóch boisk, bieżni oraz wyposażenie 4 sal lekcyjnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej oraz interaktywnej.