Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Brzezińscy strażacy najlepsi w powiecie!

straz

W dniu 12 marca 2016 roku już po raz dziesiąty rozegrano Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Brzezińskiego, w którym wzięło udział 8 drużyn reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu oraz reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.  Turniej po raz pierwszy rozegrany został na terenie powiatu brzezińskiego w nowej hali sportowej w Jeżowie.

Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach oraz Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Władysław Moczarski.
Cele, jakie przyświecały turniejowi, to integracja braci strażackiej, popularyzacja sportu wśród strażaków, wyłonienie najlepszej drużyny strażackiej powiatu brzezińskiego, a przede wszystkim czerpanie radości z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna.
Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach zwyciężyła w turnieju i otrzymała puchar ufundowany przez księdza kapelana Władysława Moczarskiego.
Drugie miejsce i puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP druha Krzysztofa Czułno wywalczyli strażacy z Ząbek, a trzecie miejsce i puchar Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego otrzymali strażacy z Woli Cyrusowej.

Statuetkę ufundowaną przez Dowódcę JRG w Brzezinach mł. bryg. Krzysztofa Superę dla najlepszego strzelca turnieju otrzymał Piotr Milczarek z OSP Wola Cyrusowa,  zdobywca 9 bramek.

Statuetkę ufundowaną przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach bryg. Dariusza Guzka dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał Łukasz Bednarek z OSP Ząbki.
Natomiast statuetkę ufundowaną przez Starostę Brzezińskiego Edmunda Koteckiego dla najlepszego piłkarza turnieju odebrał Radosław Filipiński z KP PSP Brzeziny.

mł. bryg. Krzysztof Supera – Dowódca JRG Brzeziny

GRATULUJĘ wszystkim 9 drużynom biorącym udział
w X Turnieju Halowej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Brzezińskiego,
a w szczególności tym drużynom, które trafiły na podium:
I miejsce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
II miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach
III miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej.
Wyrazy uznania kieruję pod adresem pomysłodawcy i głównego organizatora jubileuszowego turnieju Kapelana Strażaków Powiatu Brzezińskiego Księdza Władysława Moczarskiego.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki