Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bezpłatne szkolenia

szkolenie_z_obslugi_sl_2014_w_brzezinach

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014.

Szkolenia odbędą się w następujących miastach oraz terminach:

  • 30 listopada 2016 r. w godz. 8.30 – 15.00 (rejestracja od godz. 8.15), Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.   
W zgłoszeniu proszę wpisać datę szkolenia na które się Państwo zapisujecie oraz numer umowy zawartej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Forma szkolenia: Warsztaty. Wykonawca zapewni na każdy warsztat laptopy. Ich ilość będzie odpowiadać liczbie uczestników szkolenia. Każdy laptop będzie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatu z SL2014. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób na każde szkolenie w LPI).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uwaga!  Na dane szkolenie przyjmujemy tylko po jednym przedstawicielu beneficjenta.

Więcej pod adresem http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1289-szkolenia-pn-rozliczanie-projektow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020-z-wykorzystanie-systemu-sl2014