Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bezpłatne doradztwa księgowe online dla KGW, OSP, fundacji stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit

stowarzysznie_spoleczne_ja_ty_my

Stowarzyszanie Wsparcie  Społeczne „Ja-Ty-My”, akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz wszystkich, którzy pragną działać w ramach fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw społecznych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i innych podejmowanych wspólnie inicjatyw lokalnych do współpracy w zakresie prowadzonych działalności. W najbliższym czasie realizowane będą dwa bezpłatne doradztwa księgowe online dla KGW, OSP, fundacji stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, na które zapraszamy.

Bezpłatne doradztwo księgowe online w ramach projektu OWES „Ja- Ty- My” odbędzie się:

>29.03.2022 r o godzinie 17:00 dla podmiotów z działalnością nieodpłatną

>30.03.2022 r o godzinie 14:00 dla podmiotów z działalnością odpłatną i gospodarczą

Obowiązują  zgłoszenia na adres: animacja@wsparciespoleczne.pl do dnia poprzedzającego doradztwo do godziny 16.00.