Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

1

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.