Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

8 listopada 2016 r. o godz. 10:00 rozpocznie się XXXV sesja IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach.

8_listopada

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty Brzezińskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5.    Informacja dotycząca aktualnej i prognozowanej sytuacji w PCZ w Brzezinach Sp. z o.o.
6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Brzezińskim za rok szkolny 2015/2016.

7.    Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz innych osób zobowiązanych do ich składania.
8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/103/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.
11.    Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
12.    Zakończenie obrad.    

Więcej w BIP  http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl/index.php…