Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

100-lecie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie

W dniu 17 czerwca 2019r. obchodziliśmy 100-lecie Leśnego  Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Konferencja została przygotowana w Auli Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie.   Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego  w Rogowie mgr inż. Janusz Falkowski  oficjalne powitał zaproszonych gości m.in. Waldemara Budę  Sekretarza  Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego  Jego Magnificenję  Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Marka Sławskiego, Daniela Koładę Wójta Gminy Rogów,  st. bryg. mgr inż. Dariusza Guzka Komendanta Powiatowego Państwowej Straż Pożarnej w Brzezinach, mł. insp. Tomasza Kowalczyka Zastępcę Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Brzezinach, mgr Barbarę Kosma Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach oraz Krzysztofa Kotynię. Goście wysłuchali prelekcji na temat: „Historii LZD w Rogowie w latach 1919 – 2019” oraz „ Rola i znaczenie Lasów Doświadczalnych w Rogowie w badaniach naukowych i edukacji”. Obchody zakończyły się zwiedzaniem Arboretum.