wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Jana, Moniki i Wiktora

Komunikat - nowy nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach.

31-07-2023

Komunikat - nabór wniosków na wykonanie prac przy zabytkach.

W związku z pojęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  - Starosta Brzeziński ogłasza  nabór wniosków dotyczących udzielenia dotacji. Wnioski będą przyjmowane w terminie 1-8 sierpnia 2023r.

Wnioski należy składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022r. pozz 896 z późn. zm.) O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Załączniki: