wtorek, 05 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja i Karoliny
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 

 

„Remont dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje remont drogi powiatowej Nr 2912 E w miejscowościach Brzeziny, Małczew, Adamów i Jordanów na czterech odcinkach o łącznej długości 6 400 mb.
W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Wartość robót budowlanych  - 6.071.332,48 zł

Całkowita wartość zadania -  6.125.363,92 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.700.000,00 zł

WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., z siedzibą 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19.