środa, 30 listopada 2022
Imieniny: Andrzeja, Zbysława i Justyny
Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 


„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr 2920 E w m. Mościska, Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska, Nr 5101 E  w m. Dmosin Drugi, 5103 E w m. Przyłęk Duży o łącznej długości 4350 mb. W zakresie robót przebudowa nawierzchni jezdni, pobocza, zjazdy oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość robót budowlanych  - 9.491.986,41 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.075.000,00 zł

WykonawcaBudownictwo Drogowe „Budar” Sp. z o.o., z siedzibą Królewiec Poprzeczny 15, 26 – 212 Smyków.


 

 

„Remont dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje remont drogi powiatowej Nr 2912 E w miejscowościach Brzeziny, Małczew, Adamów i Jordanów na czterech odcinkach o łącznej długości 6 400 mb.
W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Wartość robót budowlanych  - 6.071.332,48 zł

Całkowita wartość zadania -  6.125.363,92 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.700.000,00 zł

WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., z siedzibą 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19.

 

 

 

 


 

 

Poprawa efektywności energetycznej  budynków położonych na terenie Szpitala w Brzezinach.

            Powiat Brzeziński realizuje zadanie polegające na poprawie efektywności energetycznej  budynków położonych na terenie Szpitala w Brzezinach. W ramach inwestycji planuje się poprawę efektywności energetycznej budynku szpitala poprzez: wymianę części okien, ocieplenie stropodachu oraz położonego w sąsiedztwie  budynku biurowego poprzez m in.: wymianę poszycia dachu, ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji  CO oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących.

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie zł: 1.800.000,00

Wartość inwestycji: 3.001.200,00

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „Marbudex” Marek Kierlańczykbul. Łowicka 127 96-100 Skierniewice