niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyny, Julianny i Krzysztofa
Państwowy Fundusz Celowy

 


 

Powiat Brzeziński otrzymał dotację celową
 z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie  Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
 im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

Dotacja  przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” tj.  wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz na zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału, który rozpoczął  funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024, zwanego „pakietem szkoleniowym OPW”.
W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 237_OPW/J/3300026541/884 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 09.11.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Brzezińskim, Powiat Brzeziński informuje o przyznanej dotacji celowej w kwocie 89 536,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie „pakietu szkoleniowego OPW” oraz na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 22 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w roku szkolnym 2023/2024.
Koszt realizacji zadania: 111 920,00 zł, z czego:
•    89 536,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
•    22 384,00 zł – wkład własny Powiatu Brzezińskiego.

 

 


 

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dąbrowie, powiat Brzeziński, gmina Jeżów

 

 

Informacja o dofinansowaniu COM (PDF)
Informacja nr 2 - opis realizacji (PDF)

 

 

 

Zakończenie Robót Budowlanych

 

 

W dniu 14 września 2022 r. w Dąbrowie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą :

,,Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Dąbrowie, Gmina Jeżów, Powiat Brzeziński.

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Centra Opiekuńczo - Mieszkalne".

Wykonawcą robót budowlanych była Firma MODERNDOM s.c. Mariusz Rozpara , Krzysztof Górski z siedzibą w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 17/2.

Zakres prac obejmował między innymi

- budowę budynku o powierzchni 429.57 m 2

- wykonanie wewnętrznej  instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, fotowoltaicznej

- wykonanie utwardzenia terenu: dojść, dojazdów, tarasu, parkingu

- postawienie obiektów małej architektury

Całkowita wartość robót budowlanych:

2.463 266, 27

Termin rozpoczęcia robót budowlanych- 19.10.2021 r.

Termin zakończenia robót budowlanych- 31.08.2022.

Link do strony na Facebooku - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dąbrowie