piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Damiana, Romana i Izabeli

STYPENDIUM STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO

04-05-2022

Rada Powiatu w Brzezinach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, która określa  zasady i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sukcesy artystyczne i sportowe. Jako formę realizacji  programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych ustanowione zostało  stypendium Starosty Brzezińskiego. Stypendium ma charakter motywacyjny, więc przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, ma wspierać zdolności i talenty młodzieży szkolnej. Stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe będą promować osiągnięcia uzdolnionej młodzieży, jednocześnie stanowić będą dodatkowy czynnik motywujący uczniów  do dalszej nauki, rozwijania uzdolnień i wzrostu aspiracji edukacyjnych. Pomoc finansowana jest z budżetu Powiatu i udzielana uczniom pobierającym naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Brzezińskiego. Stypendium  przyznawane jest przez Zarząd Powiatu w Brzezinach, wypłacane jednorazowo w roku szkolnym następującym po roku szkolnym,  w którym uczeń zdobył osiągnięcia uprawniające go do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 250 zł. miesięcznie.

      Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków otrzymania stypendium Starosty Brzezińskiego uzyskać można w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach w zakładce Stypendium Starosty Brzezińskiego, w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji lub pod  tel. 46/874 24 12.