czwartek, 09 lutego 2023
Imieniny: Mariana, Eryka i Rajmunda

Remont ul. Małczewskiej

20-01-2023
remont drogowy

Informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2023r. rozpoczęto prace budowlane na ul. Małczewskiej w ramach zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego". Prace będą prowadzone na ostatnim jeszcze nie przebudowanym/wyremontowanym odcinku drogi powiatowej nr 2912E na dł. 1,0 km.

Zakres robót będzie obejmował:

  •  demontaż istniejącej konstrukcji chodnika,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej konstrukcji,
  •  wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
  • wbudowanie warstwy ścieralnej,
  • wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej gr.5 cm i  szerokości 2,00 m.,
  •  wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
  •  wbudowanie poboczy,
  •  odtworzenie  rowów przydrożnych,
  • budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami,

W okresie styczeń/luty 2023 będą prowadzone prace brukarskie oraz montaż kanału technologicznego, prace bitumiczne rozpoczną się w połowie marca 2023r.

Nie jest przewidziane zamknięcie przedmiotowego odcinka na czas robót. Okresowo może być wprowadzany ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.