sobota, 30 września 2023
Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji

"Razem Możemy Więcej - I Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023"

25-08-2022

Razem Możemy Więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców dedykowane osobom dorosłym. Oferujemy siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia do wyboru oraz doradztwo zawodowe.

W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego dla cudzoziemców dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia. Poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb grupy.

Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Zajęcia organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego. Szkoły zapewniają tłumaczy.

W ramach kursu organizator opłaca uczestnikom:
- środki dydaktyczne,
- wyżywienie podczas zajęć,
- ubezpieczenie NW,
- środki czystości i w razie potrzeby środki ochrony osobistej,
- transport i dojazd (na wniosek uczestnika).
 

Chęć zapisania się na kurs można zgłosić korzystając z przycisku „Zgłoś się” lub poprzez złożenie formularza w wybranej przez kandydata szkole.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kursów zachęcamy do kontaktu z placówkami zaangażowanymi w projekt.

Źródło: www.lodzkie.pl/rmw