sobota, 02 grudnia 2023
Imieniny: Balbiny, Ksawerego i Pauliny

Program Odbudowy Zabytków

30-12-2022

Ruszył Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Programy i fundusze - Programy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.