niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyny, Julianny i Krzysztofa

Inwestycje w Powiecie Brzezińskim w latach 2018-2024

13-03-2024

Przez pięć lat kadencji rady powiatu w latach 2018–2023 budżet z 40 846 000 zł w 2018 roku urósł do imponujących 86 061 000 zł w 2023 r.

Do końca 2023 roku rada powiatu oraz zarząd powiatu podjął łącznie 1028 uchwał .

Łącznie pozyskano ze źródeł zewnętrznych na inwestycje i projekty ponad 120 mln zł

 

Drogi - Inwestycje za ponad 45 mln zł

 

 • Wyromontowano blisko 50 km dróg
 • Zakup sprzętu do utrzymania dróg

 

Sport - Inwestycje za ponad 6,5 mln zł

 • Modernizacja sali sportowo rekreacyjnej w PZSiPO
 • Remont sali gimnastycznej w ZSP
 • Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w ZSP
 • Wyposażenie siłowni w LO
 • Modernizacja dwóch boisk przy ZSP
 • Plac zabaw przy PZSiPO
 • Rozbudowa siłowni w ZSP
 • Strzelnica wirtualna w ZSP oraz w LO
 • Stół do teqballa w LO
 • Zadaszenie boiska przy LO
 • Doposażenia siłowni w ZSP, LO i PZSiPO

Pomoc Społeczna - Inwestycje za ponad 25 mln zł

 • Adaptacja poddasza w DPS Brzeziny
 • Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w DPS Dąbrowa
 • Podłączenie DPS Brzeziny do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy mieszkaniach wspomaganych
 • Wyposażenie w DPS Brzeziny
 • Renowacja elewacji i schodów w DPS Dąbrowa
 • Zakup podnośników w DPS Brzeziny
 • Zakup samochodu dla mieszkańców DPS Dąbrowa
 • Zakup samochodu dla mieszkańców DPS Brzeziny
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
 • Zakup garażu dla DPS Brzeziny
 • Utworzenie Mieszkań Wspomaganych w ramach projektu BCUŚ
 • Hipoterapia dla mieszkańców powiatu w ramach projektu BCUŚ
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej, posiłki Dzienny dom pobytu w ramach projektu BCUŚ
 • Ogród sensoryczny z tężnią dla mieszkańców powiatu w DPS Brzeziny
 • Budowa pierwszego w województwie łódzkim Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
 • Ogród w przydworskim parku z tężnią i altaną dla mieszkańców powiatu w DPS Dąbrowa
 • Wymiana kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych na terenie DPS Brzeziny
 • Wymiana okien w budynku administracyjnym w Dąbrowie
 • Dostępna przestrzeń publiczna w DPS Dąbrowie
 • Opieka wytchnieniowa
 • Budowa wind w LO, ZSP, PCPR, DPS Brzezinach, DPS Dąbrowie i Starostwie Powiatowym
 • W trakcie realizacji wymiana instalacji przyzywowej, remont i doposażenie w DPS Brzeziny
 • W trakcie realizacji remont i termomodernizacja w DPS Dąbrowa
 • Projekty realizowane przez PCPR (min Podaruj mi skrzydła, Przyjazny świat, Aktywny samorząd i wiele innych)

Edukacja - Inwestycje i projekty za ponad 3 mln zł

 • Utworzenie 6 oddziałów przedszkola specjalnego
 • Zakup systemu klimatyzacji
 • Cztery nowoczesne pracownie wraz z wyposażeniem w ZSP( chemiczna,interaktywna,fizyczna,biologiczna)
 • Pracownia chemiczna w LO
 • Pracownia informatyczna w LO
 • 27 laptopów dla uczniów szkół powiatowych
 • 100 czytników e-book, 50 tabletów dla ZSP
 • Nowoczesne urządzenia do diagnostyki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Urządzenia do terapii w PZSiPO
 • Laptopy i drukarki dla dzieci z pieczy zastępczej
 • Pracownia przyrodnicza w PZSIiPO
 • Sad w PZSiPO
 • Utworzenie klasy mundurowej wraz z wyposażeniem w LO
 • Przywrócenie szkoły branżowej
 • Zajęcia dla uczniów ZSP ( prawo jazdy, kurs baristy, kurs wózków widłowych itp.)
 • Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z powiatu
 • Realizacja wycieczek dla uczniów z programu „Poznaj Polskę”

Infrastruktura powiatowa - Remonty za ponad 15 mln zł

 • Remont budynku na ul. M. Curie Skłodowskiej na cele społeczne
 • Wymiana części okien w szpitalu
 • Fotowoltaika w LO, ZSP, DPS Brzeziny, DPS Dąbrowa
 • Pozyskanie od Skarbu Państwa dla Powiatu Brzezińskiego budynku przy ul. Reformackiej 9 i oficyny przy ul. Reformackiej 3
 • Remont dachu w oficynie przy ul. Reformackiej 3
 • Pozyskanie działki od Skarbu Państwa na lądowisko dla szpitala
 • Modernizacja budynku przy ul. M. Curie Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę PCPR, Zespołu Orzekania o niepełnosprawności i cele społeczne
 • W trakcie realizacji remont kamienicy przy ul. M. Curie Skłodowskiej
 • W trakcie realizacji remont oficyny ul. Reformacka 3
 • W trakcie realizacji remont budynku ul. M. Curie Skłodowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, który zakończy modernizację zdegradowanego terenu na tzw. „dołku przy szpitalu”
 • Modernizacja infrastruktury informatycznej w starostwie – projekt Cyfrowy powiat”
 • Modernizacja infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów e-usługi w geodezji
 • Modernizacja gruntów i budynków 33 obręby
 • Adaptacja pomieszczeń biurowych na pomieszczenia adaptacyjne przy ul. Reformackiej 9